Privacyverklaring

Classic Park neemt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens volgens geldende wet en regelgeving zoals die ons bekend was op 20 mei 2018.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de internetdiensten van Classic Park BV ("Privacyverklaring") en bevat algemene informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door de medewerkers, partners, Classic Park Festivals, Classic Park Events, S en R Boxtel Horeca, Ignition Events en aanverwante bedrijven van Classic Park, hierna te noemen CP worden verwerkt. CP verwerkt persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld overeenkomstig deze Privacyverklaring en andere relevante wetgeving. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door voordat u de site bezoekt. Als u het niet eens bent met deze Privacyverklaring, verzoeken wij u de site te verlaten.

Persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld

Over het algemeen kunt u de site bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. De site is technisch onderverdeeld in verschillende secties. Voor toegang tot een aantal daarvan zoals bijvoorbeeld voor inkoop-/verkoopformulieren dient u persoonlijke gegevens te verstrekken, andere delen kunt u bezoeken zonder informatie te verstrekken.

Als u de site bezoekt, verzendt uw computer automatisch bepaalde technische en andere informatie naar ons (bijv. het IP-adres, uw type browser en waar u zich bevindt). Daarnaast verzamelen we informatie over uw internetgebruik met behulp van cookies. Zie het hoofdstuk Cookies in deze Privacyverklaring voor meer informatie.

Voor toegang tot services op bepaalde delen van de site dient u zich eerst aan te melden en/of uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Zodra u bent ingelogd op de site of op een andere manier een specifieke identificatiecode hebt ontvangen voor toegang tot uw accounts, kunnen we u nog om aanvullende informatie vragen.

Het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

CP verwerkt persoonlijke gegevens om:

•          ervoor te zorgen dat de site efficiënt werkt en veilig is;

•          de kwaliteit van de site te verbeteren en het dienstaanbod uit te breiden;

•          maatwerkdiensten te kunnen leveren en content te bieden die tegemoetkomt aan uw specifieke   behoeften en interesses;

•          onze dienstverlening te verbeteren;

•          contact met u op te kunnen nemen;

•          onderzoek uit te voeren en statistische gegevens te verzamelen (bijv. over welke delen van onze website het meest worden bezocht en hoeveel tijd bezoekers daar doorbrengen).

CP streeft ernaar betaalbare diensten te leveren zonder dat u voor elke dienst die via de site wordt geleverd opnieuw moet inloggen.

Cookies                                                                        

CP plaatst met enige regelmaat informatie op uw computer waarmee we u kunnen identificeren, zogenaamde cookies. Cookies geven CP inzicht in hoe en wanneer u de site gebruikt en stelt CP in staat om het functioneren van de site te verbeteren. Cookies worden tegenwoordig algemeen gebruikt op de meeste websites. Als u geen cookies wenst te ontvangen, dient u ze in uw browserinstellingen uit te schakelen. Als u geen cookies wil ontvangen kunt u toch onze website blijven gebruiken.

Remarketing

Onze website kan gebruik maken van Google AdWords Remarketing om advertenties te laten zien op basis van uw laatste bezoek (“Remarketing”). Remarketing op de website is bedoeld om bewustzijn te creëren voor de activiteiten van CP. De informatie over deze bezoeken worden verzameld door het plaatsen van een derde partij cookie op uw computer. U kunt remarketing voorkomen door het uitzetten van cookies.

Webstatistieken

CP maakt gebruik van webstatistieken – o.a. Google Analytics – om anonieme informatie te vergaren over de gebruikers van de site, met als doel het verbeteren van de content.

Social media

Het gebruik van social media kan ertoe leiden dat herleidbare informatie naar deze socialmediaplatforms wordt gestuurd. Als u een social media platform opent, kunnen via dit platform cookies op uw computer worden geïnstalleerd waarmee men nagaat hoe de site wordt gebruikt – vooropgesteld dat u lid bent van het betreffende socialmediaplatform. Dit kan worden voorkomen door in de browserinstellingen het aanvaarden en opslaan van cookies uit te schakelen. De plug-ins voor social media op de site zijn onderhevig aan de privacyvoorwaarden en andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende social media.

Overdracht van persoonlijke gegevens

CP draagt persoonlijke gegevens niet over aan partijen anders dan CP, medewerkers, partners, Classic Park Festivals, Classic Park Events, S en R Boxtel Horeca, Ignition Events en aanverwante bedrijven van Classic Park, hierna te noemen CP en onderaannemers. In verband met technische en praktische vereisten kunnen sommige persoonlijke gegevens worden verwerkt door onderaannemers buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, of op servers van onderaannemers die zich buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte bevinden. Deze onderaannemers hebben echter aangegeven zich aan de verwerkingsnormen van CP te houden.

CP kan verzamelgegevens over klanten, verkoopstatistieken, bezoekpatronen en andere site-informatie verstrekken aan gerenommeerde derden, maar deze gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Contact opnemen met Classic Park

U kunt te allen tijde contact opnemen met CP om te controleren of de voor u bewaarde persoonlijke gegevens juist zijn. CP zal eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie op uw verzoek aanpassen of verwijderen.

Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens met uw goedkeuring plaatsvindt, kunt u die goedkeuring op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met CP. Omdat het voor de levering van diensten en producten noodzakelijk is om persoonlijke gegevens te verwerken, kan het intrekken van uw goedkeuring ertoe leiden dat we u enkele of alle diensten en producten niet meer kunnen aanbieden. Contact opnemen met CP kan via info@classicpark.nl.

Updates van de Privacyverklaring

Omdat CP de site doorlopend verder ontwikkelt, behouden we ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. CP hoopt dat u de Privacyverklaring daarom met enige regelmaat opnieuw bekijkt om te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Enquêtes

CP kan contact opnemen met klanten voor het invullen van enquêtes. Om de dienstverlening te kunnen verbeteren, ontvangt CP de ingevulde enquêtes graag op naam van de contactpersoon bij de klant. Het verwerken van uw naam en eventuele andere persoonlijke gegevens in verband met het onderzoek gebeurt uitsluitend met uw toestemming. Alle in verband met de enquêtes verzamelde antwoorden en gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en er gelden passende veiligheidsmaatregelen als de gegevens worden verwerkt en overgedragen. CP verwerkt de verzamelde gegevens overeenkomstig de geldende wetgeving. CP draagt persoonlijke gegevens niet over aan partijen anders dan CP, medewerkers, partners, Classic Park Festivals, Classic Park Events, S en R Boxtel Horeca, Ignition Events en aanverwante bedrijven van Classic Park, hierna te noemen CP en onderaannemers. In verband met de technische en praktische vereisten van het verwerkingsproces kunnen bepaalde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de servers van onderaannemers of worden verwerkt door onderaannemers. Deze onderaannemers hebben aangegeven zich aan de verwerkingsnormen van CP te houden.