Disclaimer

Classic Park stelt de op deze website getoonde informatie met zorg en aandacht samen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Classic Park behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Van diverse klassiekers kunnen wij de exacte kilometerstand niet garanderen. De door ons vermelde tellerstanden zijn afgelezen tellerstanden tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de tekst.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Classic Park alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Classic Park, die geen eigendom zijn van Classic Park, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Classic Park.

Hoewel Classic Park zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Classic Park worden onderhouden, wordt afgewezen. Classic Park, de directie, haar medewerkers en/of bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Classic Park. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, het internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Classic Park. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Classic Park. Het delen van informatie afkomstig van deze website via sociale media is toegestaan, mits het de bedrijfsvoering/imago van Classic Park niet schaadt en niet voor commerciële doeleinden bestemd is.

Privacyverklaring

Classic Park respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Met de informatie verzameld door de cookies wordt een volgend bezoek aan deze site vergemakkelijkt. Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat hij of zij tijdens een volgend bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de website niet ten volle benut kan worden, of dat toegang tot de website wordt ontzegd.